: Open spel

Open spel

Rugby is een aanval- en ontwijkingsspel: zodra men in balbezit is, is het de doelstelling om met de bal vooruit te gaan (door de bal te dragen of deze trappen) naar het terrein van de tegenstander en uiteindelijk om punten te scoren.

De meest effectieve manier om de bal vooruit te laten bestaat erin dat de baldrager contact vermijdt door de open ruimte in te lopen of te passen naar een teamgenoot die zich in de open ruimte bevindt.

Contact is echter op een bepaald moment in open spel onvermijdelijk. Met behulp van de juiste technieken kan men balbezit behouden, de aanval voortzetten en de kans op blessures verminderen.