I accept cookies from this site

We use cookies to help make this website better. To find out more about the cookies we use, please read our Cookies Policy. If you continue without changing your cookie settings, you consent to this use, but if you want, you can find information in our Cookies Policy about how to remove cookies by changing your settings.

Základní principy hry

Ragby je hra založená na pronikání a uhýbání se. Jakmile se tým zmocní míče, je cílem posouvat jej vpřed (nesením či kopáním) na území soupeře a skórovat. Je důležité, aby každý pochopil základní principy hry a způsob, kterým se vztahují k získaným dovednostem potřebných k hraní ragby.

Základní principy hry

Nečistá hra


Nečistá hra je něco, co člověk činí na hrací ploše a co je v rozporu se zněním a duchem pravidel hry. Zahrnuje:

  • Bránění ve hře
  • Nečistou hru
  • Opakované porušování pravidel
  • Nebezpečnou hru
  • Špatné chování

Jakoukoli formu nečisté hry je třeba řešit rychle a přísně.

Nezapomeňte – my všichni máme společnou odpovědnost zajistit, aby byl dodržen jedinečný duch a étos ragby a abychom přijali odpovědný přístup k zajištění blaha nás samotných i ostatních.


Následující části přinášejí pokyny pro osvědčené postupy k tomu, aby hráči, trenéři a rozhodčí zaváděli, rozvíjeli a realizovali ragbyové dovednosti, a to bezpečně tak, aby se minimalizovalo riziko zranění.