: Principes van Rugby
Passport wordt op 18 april 2021 naar een nieuw platform overgeschakeld. Zorg ervoor dat u onvoltooide modules vóór die datum voltooit.

Principes van Rugby

Rugby is een spel van aanvallen en ontwijken; eenmaal men in balbezit is, is het doel om met de bal vooruit te geraken (door het dragen of schoppen) in het speelveld van de tegenstander en uiteindelijk punten te scoren. Het is belangrijk voor iedereen om de fundamentele beginselen van Rugby te begrijpen en welk verband zij hebben met de vaardigheden die nodig zijn om Rugby te spelen.

De principes van Rugby

Foutief spel


Foutief spel is alles wat een persoon doet binnen de speelruimte die tegen de letter en de geest van de Spelregels van Rugby zijn. Het omvat:

  • Obstructie
  • Onsportief spel
  • Herhaaldelijke overtredingen
  • Gevaarlijk spel
  • Wangedrag

Elke vorm van foutief spel moet snel en kordaat worden aangepakt.

Vergeet niet - we hebben allemaal een collectieve verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de unieke geest en het ethiek van Rugby worden nageleefd en dat we een verantwoordelijke houding aannemen ten aanzien van het welzijn van onszelf en anderen.


De volgende secties bieden een aantal richtlijnen voor spelers, coaches en scheidsrechters om de Rugby vaardigheden op een veilige manier, dus met zo weinig mogelijk kans op blessures, te introduceren, ontwikkelen en uit te voeren.