Rugby Ready - World Rugby's preparation resource

Řešení úrazů

Oznamování úrazů

O úrazech, ke kterým dojde by měly kluby vést záznamy. To umožní identifikaci všech vzorů a běžných úrazů a přijetí vhodných preventivních opatření. Také bude k dispozici záznam pro případě jakýchkoliv vyšetřování či stížností, které mohou být podány později.

Tam, kde mají regiony nebo národní svazy systémy oznamování úrazů je důležité, aby byly dodržovány. Tento typ informací napomáhá informovat politiku péče o hráče a trénink, například Rugby Ready.

Formulář Zprávy World Rugby o úrazu lze stáhnout na adrese rugbyready.worldrugby.org/en/downloads

Vyloučení odpovědnosti

Informace o řešení úrazů uvedené v tomto produktu World Rugby Rugby Ready mají posloužit jako nástroj pro pomoc v péči a vedení zraněných hráčů. Nenahrazují výhodu toho, mít k dispozici vhodně kvalifikovaný personál, který by zranění ošetřoval. World Rugby (včetně její provozní jednotky IRFB Services (Ireland) Limited a dalších souvisejících subjektů) nepřijímá žádnou odpovědnost za nedbalost či jinak ve vztahu k léčbě, péči a vedení zraněných hráčů.