Omgaan met blessures

Het rapporteren van blessures

Clubs zouden een overzicht moeten bijhouden van de blessures die zich hebben voorgedaan. Dit laat toe alle patronen en voorkomende verwondingen te identificeren en passende preventieve acties op te zetten. Dit overzicht kan ook nuttig zijn in het geval dat er op een later tijdstip vragen of klachten zijn.

Indien er op regionaal niveau of via de federatie een rapportagesysteem in verband met blessures bestaat, dan is het belangrijk dat dit toegepast wordt. Dit soort informatie helpt om instanties te informeren rond welzijnsbeleid en opleidingen voor speler, zoals Rugby Ready.

De World Rugby Injury Report Form kan worden gedownload op rugbyready.worldrugby.org/nl/downloads

Vrijwaringsclausule

De informatie betreffende het omgaan met blessures in dit Rugby Ready product is bedoeld als hulp in het verzorgen en begeleiden van geblesseerde spelers. Het vervangt niet de voordelen verbonden aan de beschikbaarheid van adequaat opgeleide personen om blessures te behandelen. World Rugby (en haar bureau bij de World Rugby Limited en andere aangesloten organen) aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid in verband met de behandeling of verzorging van of in het omgaan met geblesseerde spelers.