Rugby Ready - World Rugby's preparation resource

Řešení úrazů

Návrat do hry

Hráči, kteří se vracejí do hry před úplným uzdravením se vystavují značnému riziku zhoršení zranění nebo způsobení si dalšího zranění.

Hráči by měl vrátit do hry pouze tehdy, až je otestuje trenér, lékař nebo fyzioterapeut, aby se zjistilo, zda jsou připraveni se vrátit na hřiště.

Tito vracející se hráči musí znovu prokázat, že jsou Rugby Ready. Testy by měly zahrnovat podobné fyzické testy, jako byly použity na začátku sezóny a ragbyové dovednosti a pohyby, které budou hráči provádět při hře, například skládání hráčů, úhyby, skoky, atd.

K porovnání výkonů a zjištění, jestli jsou hráči jsou opět Rugby Ready by měly být použity informace z profilování hráčů. Pokud jsou hráči schopni prokázat stejnou úroveň výkonů jako před zraněním, pak jsou opět Rugby Ready.

Za normálních okolností je nejlepší radou – když to bolí, nehrajte.