Rugby Ready - World Rugby's preparation resource

Řešení úrazů

Rehabilitace

Rehabilitace vyžaduje dohled a řízení řádně vyškoleným zdravotnickým personálem, lékaři, fyzioterapeuty a fitness poradci. Cílem rehabilitace je vrátit hráče do plné fyzické kondice, což zahrnuje:


  • obnovení síly svalstva
  • obnovení plného rozsahu pohybů kloubů
  • obnovení koordinace a rovnováhy
  • fyzická kondice udržovaná cvičením, např. jízdou na kole a plaváním
  • je-li hráč připraven – postupné zavádění dovedností specifických pro ragby
  • drilování kontaktů následované plným kontaktem.