Omgaan met blessures

Hersenschudding

Een hersenschudding moet zeer ernstig worden genomen om het welzijn van de spelers op korte en lange termijn te waarborgen. Hoewel deze doorgaans veroorzaakt wordt door een klap op het hoofd, kan het ook komen van een slag op het lichaam waarbij de kracht van de botsing wordt doorgegeven aan de hersenen. Het gaat niet altijd samen met het verlies van bewustzijn.

Een hersenschudding heeft veel verschillende symptomen of tekenen en veel van deze zijn te vinden in de World Rugby Gids over hersenschuddingen op playerwlfare.worldrugby.org/concussion.

Veel voorkomende symptomen zijn: een slechte concentratie, geheugenverlies en evenwichtsproblemen. De Pocket Hersenschudding Erkenning Tool (zie hieronder) kan helpen bij de erkenning van een hersenschudding.

Als bij een sporter het vermoeden van een hersenschudding bestaat, moet hij uit het speelveld worden verwijderd en mag hij niet terugkeren.

Als een speler met een hersenschudding verder blijft spelen, bestaat het gevaar dat het letsel groter wordt. Daarnaast zal de speler zijn team geen dienst bewijzen, aangezien hij moeilijkheden zal hebben om de wedstrijd rondom zich juist te volgen.

Jonge spelers zijn meer vatbaar voor zeldzame en gevaarlijke neurologische complicaties, overlijden inbegrepen, veroorzaakt door een tweede impact bij een individu dat al een hersenschudding heeft of dat niet volledig hersteld is.

Iedereen die afgevoerd wordt wegens het vermoeden van een hersenschudding moet door een professionele medewerker uit de gezondheidszorg onderzocht worden. Er moet hen verboden worden om een motorvoertuig te besturen. Wanneer men terug Rugby gaat spelen moet er een gefaseerde aanpak gevolgd worden zoals beschreven in World Rugby richtlijnen met betrekking tot een hersenschudding.Pocket SCAT2 ™

Om een hersenschudding te helpen herkennen bij kinderen, jongeren en volwassenen


HERKENNEN & VERWIJDEREN

Er bestaat het vermoeden van een hersenschudding wanneer een of meerdere van de volgende zichtbare aanwijzingen, tekenen, symptomen of geheugenfouten aanwezig zijn.


1. Zichtbare aanwijzingen van een vermoedelijke hersenschudding

Een of meerdere van de volgende visuele aanwijzingen kunnen duiden op een mogelijke hersenschudding:

Bewustzijnsverlies of verminderde aanspreekbaarheid
Roerloos op de grond liggen / langzaam opstaan
Onvast op de benen / evenwichtsproblemen of omvallen / slechte coördinatie
Grijpen naar het hoofd / het hoofd vasthouden
Versuft, lege of afwezige blik
Verward / niet op de hoogte van de wedstrijd of de gebeurtenissen


2. Tekenen en symptomen van een vermoedelijke hersenschudding

Aanwezigheid van een of meer van de volgende tekenen en symptomen kan een hersenschudding suggereren:

 • Bewusteloosheid
 • Beroerte of stuiptrekkingen
 • Evenwichtsproblemen
 • Misselijkheid of braken
 • Slaperigheid
 • Verhoogde emotionaliteit
 • Prikkelbaarheid
 • Verdriet
 • Vermoeidheid of lage energie
 • Nerveus of angstig
 • "Voel je niet goed"
 • Moeite met concentreren
 • Hoofdpijn
 • Duizeligheid
 • Verwarring
 • Gevoel hebben traag te zijn
 • "Druk in het hoofd"
 • Wazig zicht
 • Gevoeligheid voor licht
 • Geheugenverlies
 • Gevoel hebben 'in de mist' te zitten
 • Nekpijn
 • Gevoeligheid voor geluid
 • Moeilijkheden bij het zich herinneren

3. Geheugenfunctie

Het onvermogen om op een van de volgende vragen juist te antwoorden kan wijzen op een hersenschudding

"Op welke locatie zijn we op vandaag?"
"Welke helft is het nu?"
"Wie scoorde het laatst in dit spel?"
"Tegen welk team/welke match heb je vorige week gespeeld?"
"Heeft je team de laatste wedstrijd gewonnen?"


Elke sporter met een vermoedelijke hersenschudding MOET ONMIDDELLIJK uit de wedstrijd verwijderd worden en mag niet terug actief worden voordat hij medisch onderzocht werd. Sporters met een vermoedelijke hersenschudding mogen niet alleen gelaten worden. Ze mogen niet een motorvoertuig besturen.

Het is aanbevolen om in elk geval van een vermoedelijke hersenschudding de speler door te verwijzen naar een medische professional voor diagnose en begeleiding, evenals de beslissing over verdere deelname aan de wedstrijd, zelfs indien de symptomen verdwijnen


ALARMFASE ROOD

Indien EEN van de volgende symptomen vermeld wordt, dan moet de spelers veilig en onmiddellijk van het veld verwijderd worden. Indien er geen gekwalificeerde medische hulp aanwezig is, moet met het oog op dringend medisch onderzoek vervoer per ziekenwagen overwogen worden.

- Sporter klaagt over pijn in de nek
- Verwarring en prikkelbaarheid nemen toe
- Herhaald braken
- Beroerte of stuiptrekkingen
- Slapheid of tintelingen/brandend gevoel in armen of benen
- Verslechtering bewustzijnstoestand
- Ernstige of toenemende hoofdpijn
- Ongebruikelijke gedragsverandering
- Dubbel zien

Vergeet niet:
 • In alle gevallen moeten de basisprincipes van eerste hulp (gevaar, reactie, luchtwegen, ademhaling, bloedsomloop) worden gevolgd.
 • Probeer niet om de speler (behalve voor ondersteuning van de ademhaling) te verplaatsen indien u hier geen opleiding voor gevolgd heeft.
 • Verwijder (indien aanwezig) niet de rugbyhelm indien u hier geen opleiding voor gevolgd heeft.

Bron: McCrory et. al., Consensu Statement on Concussion in Sport. Br J Sports Med 47 (5), 2013

© 2013 Concussion in Sport Group

Download het Hersenschudding Protocol als een Adobe PDF bestand