Rugby Ready - World Rugby's preparation resource

Řešení úrazů

Otřes mozku

Otřes mozku je třeba brát velmi vážně. Zajistí se tak krátkodobé a dlouhodobé zdraví hráčů. Ačkoli je obvykle způsoben úderem do hlavy, může být způsobem i úderem do těla, kdy se síla nárazu přenese až do mozku. Není vždy spojen se ztrátu vědomí.

Otřes mozku má mnoho různých příznaků nebo projevů a mnoho z nich lze nalézt v Pokynech World Rugby pro případ otřesu mozku na adrese playerwlfare.worldrugby.org/concussion.

Běžné příznaky zahrnují špatné soustředění, ztrátu paměti a potíže s rovnováhou. S rozpoznáním otřesu mozku může pomoci Kapesní příručka k rozpoznání otřesu mozku (viz níže).

Pokud je u sportovce podezření na otřes mozku, měl(a) by být dopraven(a) z hrací plochy a nesmí se vrátit.

Pokud hráč s otřesem mozku pokračuje ve hře, vystaví se riziku většího zranění a také bude brzdit tým, protože bude mít potíže se sledováním hry probíhající kolem něj.

Mladí hráči jsou náchylnější, u jednotlivců s otřesem mozku nebo u ne zcela zotavených jednotlivců, k vzácným a nebezpečným neurologickým komplikacím, včetně úmrtí, způsobeným druhým nárazem.

Každý, kdo byl vyřazen ze hry z důvodu podezření na otřes mozku by měl být zkontrolován zdravotnickým pracovníkem. Nemělo by mu být dovoleno řídit motorové vozidlo. Návrat do hry by se měl řídit odstupňovaným přístupem tak, jak je popsáno v Pokynech World Rugby pro případ otřesu mozku.Kapesní PŘÍRUČKA K ROZPOZNÁNÍ OTŘESU MOZKU™

Účelem je pomoci identifikovat otřes mozku u dětí, mládeže a dospělých


ROZPOZNAT A ODVÉST

Podezření na otřes mozku vzniká, pokud se vyskytuje jedno nebo více z následujících viditelných vodítek, známek, symptomů či chyb v oblasti zapamatování.


1. Viditelná vodítka vedoucí k podezření na otřes mozku

Možný otřes mozku může indikovat jedno nebo více z těchto vizuálních vodítek:

Ztráta vědomí nebo vnímání
Hráč leží nehybně na zemi / pomalu vstává
Hráč má stojí nestabilně / má potíže s rovnováhou nebo přepadává / vykazuje nekoordinovanost
Hráč se chytá za hlavu / svírá ji rukama
Omráčený, prázdné nebo duchem nepřítomný pohled
Hráč je zmatený / nevěnuje se hře nebo dění kolem


2. Známky a symptomy vedoucí k podezření na otřes mozku

Možný otřes mozku může indikovat přítomnost jedné či více z následujících známek a symptomů:

 • Ztráta vědomí
 • Záchvat nebo křeče
 • Potíže s rovnováhou
 • Nevolnost nebo zvracení
 • Mátožnost
 • Hráč je více emocionální
 • Popudlivost
 • Smutek
 • Únava nebo nedostatek energie
 • Nervozita nebo úzkost
 • Hráč se „necítí ve své kůži“
 • Potíže se soustředěním
 • Bolest hlavy
 • Závrať
 • Zmatenost
 • Pocit zpomalení
 • „Tlak v hlavě“
 • Rozmazané vidění
 • Citlivost na světlo
 • Amnézie
 • Hráč se cítí „v mlze“
 • Bolest krku
 • Citlivost na hluk
 • Potíže se zapamatováním

3. Paměťové funkce

Podezření na otřes mozku může napovídat neschopnost správně odpovědět na všechny tyto otázky.

„Na jakém místě se dnes nacházíme?“
„Který je teď poločas?“
„Kdo v tomto zápase naposledy skóroval?“
„Za který tým jsi hrál minulý týden / poslední zápas?“
„Vyhrál tvůj tým poslední zápas?“


Každý sportovec, u kterého je podezření na otřes mozku by měl být OKAMŽITĚ VYŘAZEN ZE HRY a neměl by se v činnosti vracet, dokud nebude lékařsky vyšetřen. Sportovci s podezřením na otřes mozku by neměl být ponechán o samotě a neměl by řídit motorové vozidlo.

Doporučuje se, aby byl ve všech případech podezření na otřes mozku hráč odveden ke zdravotníkovi k určení diagnózy a k poradě. Zdravotník by měl rovněž rozhodnout o návratu do hry, a to i v případě, že příznaky vymizí.


ČERVENÉ VLAJKY

Pokud je uváděn některý z následujících příznaků, hráč by měl být bezpečně a okamžitě odveden z hřiště. Není-li k dispozici žádný kvalifikovaný zdravotník, zvažte přepravu sanitkou k rychlému lékařskému vyšetření:

- Sportovec si stěžuje na bolesti krku
- Zvýšení zmatenosti nebo podráždění
- Opakované zvracení
- Záchvat nebo křeče
- Slabost nebo brnění / pálení v rukou nebo nohou
- Zhoršující se stav vědomí
- Velká nebo narůstající bolest hlavy
- Neobvyklá změna chování
- Dvojité vidění

Nezapomeňte:
 • Ve všech případech je třeba dodržovat základní zásady první pomoci (nebezpečí, reakce, dýchací cesty, dýchání, krevní oběh).
 • Nepokoušejte se hráčem pohybovat (vyjma uvolnění dýchacích cest), pokud k tomu nejste vyškoleni.
 • Neodstraňujte helmu (je-li nasazená), pokud k tomu nejste vyškoleni.

z McCrory a kol., Consensus Statement on Concussion in Sport. Br J Sports Med 47 (5), 2013

© 2013 Concussion in Sport Group

Stažení Pomůcky pro rozpoznání otřesu mozku v tisknutelném pdf formátu