I accept cookies from this site

We use cookies to help make this website better. To find out more about the cookies we use, please read our Cookies Policy. If you continue without changing your cookie settings, you consent to this use, but if you want, you can find information in our Cookies Policy about how to remove cookies by changing your settings.

Řešení úrazů

U život neohrožujících a končetiny neohrožujících úrazů

Posoudit stav hráče na hřišti pomocí systému TOTAPS (dotyk, sledování, hovor, aktivita, pohyb, pasivní pohyb, zkouška dovedností).

Kroky Posouzení stavu Činnost
Talk - hovorCo se stalo? Kde to bolí?
Observe - pozorováníProhlédnout poraněné místo. Liší se od druhé strany (oteklé, jiná barva, atd.)?Je-li místo oteklé nebo deformované, přivolejte osobu poskytující první pomoc.
Touch - dotykNahmatat otok, citlivá a bolestivá místa.Je-li místo na dotyk citlivé, přivolejte osobu poskytující první pomoc.
Active movement – aktivní pohybPožádejte hráče, aby přesunul zraněnou část těla bez pomoci.Není-li pohyb možný nebo je bolestivý, přivolejte osobu poskytující první pomoc a hráče dopravte z hřiště (bez zatěžování).
Passive movement - pasivní pohybV případě, že hráč zraněnou částí těla aktivně pohybuje, pak touto částí opatrně proveďte pohyb v celém rozsahu.Není-li pohyb možný nebo je bolestivý, hráč by měl být dopraven z hřiště (bez zatěžování).
Skill test - test dovednostíPokud aktivní ani pasivní pohyby nepůsobí bolest, požádejte hráče, aby se postavil a zjistil, zdali je dolní končetina schopná nést plnou zátěž a hráč může chodit. Není-li to možné, hráč by měl být dopraven z hřiště (bez zatěžování u úrazů dolních končetin).Není-li to možné, hráč by měl být dopraven z hřiště (bez zatěžování).