I accept cookies from this site

We use cookies to help make this website better. To find out more about the cookies we use, please read our Cookies Policy. If you continue without changing your cookie settings, you consent to this use, but if you want, you can find information in our Cookies Policy about how to remove cookies by changing your settings.

Řešení úrazů

Úrazy jsou součástí každého kontaktního sportu. Závažné nebo život ohrožující úrazy jsou však v ragby vzácné. Důsledky mnoha zranění lze často zmírnit velmi jednoduchými dovednostmi v poskytování první pomoci až do příjezdu záchranné služby. Ve většině ragbyového světa je u hřiště jen málo kvalifikované zdravotnické pomoci. Takže odpovědnost za poskytnutí první pomoci může ležet na klubových funkcionářích, trenérech, hráčích, rodičích nebo rozhodčích.

Když člověk stojí tváří v tvář zranění, je často otázkou, co se nemá dělat, spíše než to, co se dělat má, tj. „nezpůsobit ještě větší škodu“. Mnoho věcí se po chvilce zlepší samo a obyčejně stačí převzít kontrolu nad situací a předejít panice, dokud se stav hráče nezlepší nebo se nedostaví zkušenější pomoc. Za určitých okolností v počátečních fázích řešení úrazů často stačí jednoduchá opatření, například ochrana hlavy a krku, zajištění průchozích dýchacích cest nebo zafixování zraněné končetiny.

Existují samozřejmě některé stavy, kdy by idea jednoduchého zafixování hráče a vyčkávání nebylo to nejlepší, např. u srdeční zástavy. K těmto stavům, i když vzácně, dochází a jsou jedním z důvodů k zajištění toho, aby při hře a trénincích byla přítomna osoba vyškolená v poskytování první pomoci.

World Rugby doporučuje, aby byla na každém zápase a tréninku zajištěna odpovídající úroveň poskytování první pomoci. World Rugby zajišťuje různé úrovně školení a další podrobnosti najdete na adrese playerwelfare.worldrugby.org/firstaidinrugby

Obecné zásady při péči o zraněného hráče jsou:

  1. Nezpůsobit ještě větší škodu
  2. Převzít kontrolu
  3. Zabránit zbytečnému pohybu
  4. Mluvit na hráče
  5. V případě potřeby přivolat pomoc
  6. Zajistit příjezd zkušenější pomoci
  7. Rozpoznat, kdy musíte udělat více, což může zahrnovat přivolání sanitky


Převzít kontrolu nad situací.

Zásadní věcí při péči o zraněného hráče je zabránit panice, dokud se stav hráče nezlepší nebo nedorazí zkušenější pomoc.


Absolvovat alespoň základní školní v poskytování první pomoci by měly všechny zúčastněné strany – trenéři, rozhodčí, rodiče a všichni ostatní zapojení do hry.