Rugby Ready - World Rugby's preparation resource

Životní styl

Doping
Zásadní úlohu při podpoře a ochraně ragby od dopingu hraje omezování dopingu. World Rugby přijala politiku nulové tolerance k dopingu v ragby. Jako hráči jste sami zodpovědní za případnou přítomnost zakázaných látek ve vašem těle. Není nutné, aby byl při porušení antidopingového pravidla prokázán záměr nebo chyba z vaší strany, k porušení prostě došlo. Toto pravidlo je známé jako zásada „striktní odpovědnosti“.


Seznam zakázaných látek

Seznam zakázaných látek je každoročně aktualizován Světovou Antidopingovou agenturou (WADA) a definuje, které látky a metody jsou při soutěžích i mimo ně zakázané. Aktuální Seznam zakázaných látek lze stáhnout z antidopingové webové stránky World Rugby na adrese:

worldrugby.org/keeprugbycleanLéky a doplňky stravy

Hráči, kteří užívají nějaké léky, předepsané či jinak, nebo doplňky stravy by si měli zkontrolovat, zdali neobsahují zakázané látky. Chcete-li zkontrolovat ingredience konkrétních látek, může vám pomoci Globální online reference na adrese www.globaldro.com, ale pouze u produktů zakoupených v Kanadě, Velké Británii a USA. V případě pochybností, nebo u jakékoli jiné země, se obraťte na národní antidopingovou organizaci.

Před tím, než vám lékař nebo lékárník předepíše nějaké léky, informujte jej, že můžete být testováni na doping.

Hráči, kteří užívají nějaké léky, předepsané či jinak, nebo doplňky stravy by si měli zkontrolovat, zdali neobsahují zakázané látky. Chcete-li zkontrolovat ingredience konkrétních látek, může vám pomoci Globální online reference na adrese www.globaldro.com, ale pouze u produktů zakoupených v Kanadě, Velké Británii a USA. V případě pochybností, nebo u jakékoli jiné země, se obraťte na národní antidopingovou organizaci.Výjimka k léčebnému využití (TUE)

TUE poskytuje hráči povolení k použití zakázané látky nebo metody k léčbě legitimního zdravotního stavu či onemocnění a zároveň i nadále hrát ragby. Více informací o TUE lze nalézt na adrese:

worldrugby.org/keeprugbyclean

Postupy dopingového testování

Pokud budete někdy vybráni k testování, měli byste vědět, o co se jedná a jaká práva a povinnosti máte.

Můžete shlédnout video, které vysvětluje proces kontroly dopingu na:

worldrugby.org/keeprugbyclean„Společenské“ drogy – Marihuana, kokain, extáze, amfetaminy

O marihuaně, kokainu, extázi a amfetaminech se často mluví v sociálním kontextu. Jsou to však všechno zakázané látky a na hráče, kteří odevzdají vzorek pozitivní na některou z nich mohou být uvaleny sankce se spodní hranicí zákazu všech sportů na dobu dvou let.

Zbytky všech těchto látek lze v těle zjistit i mnoho dní poté, co byla látka přijata, a v případě konopí i několik týdnů.

Více informací o účincích těchto látek naleznete na adrese:

worldrugby.org/keeprugbyclean