I accept cookies from this site

We use cookies to help make this website better. To find out more about the cookies we use, please read our Cookies Policy. If you continue without changing your cookie settings, you consent to this use, but if you want, you can find information in our Cookies Policy about how to remove cookies by changing your settings.

Životní styl

Sport všem zúčastněným nabízí řadu výhod. Tyto výhody zahrnují širokou škálu oblastí, včetně fyzického a duševního zdraví a rozšíření kulturního a společenského povědomí. Trénink je navržen tak, aby vás na hru připravil fyzicky, psychicky i technicky. Za účelem udržení dobrého zdraví a zabránění zraněním a nemocem, by se měli hráči, trenéři a související zdravotnický personál zaměřit na udržení zdravého těla, a to prostřednictvím řádného tréninku, stravy, zvládání stresu a odpočinku.
Fyzická kondice získaná cvičením

Zdravotních přínosů ragby je mnoho a jsou rozmanité, a na té nejzákladnější úrovni představuje ragby skvělý způsob, jak prodloužit čas strávený fyzickou aktivitou. Aktuální pokyny* naznačují, že dospělí by měli dosáhnout celkem asi 30 minut denně fyzické aktivity alespoň střední intenzity, a to pět nebo více dnů v týdnu. U dětí se doporučuje minimálně 60 minut fyzické aktivity alespoň mírné intenzity každý den. Nejméně dvakrát týdně by to mělo zahrnovat činnosti zaměřené na zlepšení zdravých kostí, svalové síly a flexibility.

Ragby pro mladé lidi -
sport pro všechny tvary a velikosti

Rugby je hra, která je mimořádně vhodná pro osoby všech tělesných tvarů a velikostí, dívek a chlapců, všech věkových kategorií a schopností. Ragby si můžete vychutnat v mnoha podobách, od verzí pro patnáct až sedm hráčů po bezkontaktní hry a lze je dokonce hrát na pláži nebo na sněhu. Určitou míru účasti si užije každé dítě.

Při použití celostního přístupu mohou ragby a jiné sporty hrát významnou roli při podpoře zdravého životního stylu, který umožňuje hráčům vychutnávat si sportovní život.

* Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví Velké Británie

1. Zkuste ragby / Zkuste sport

Podpora zapojení a podpora radosti, bez ohledu na schopnosti dítěte, představuje pozitivní způsob, jak učinit první významné kroky k rozvoji zdravého životního stylu.

2. Rozvoj sociálních dovedností

Zapojení v kolektivních sportech stimuluje zejména začlenění a interakci. Buduje sebedůvěru a sebeúctu a upevňuje družnost či přátelství, která jsou u sportu jedinečná, a hodnoty jako jsou poctivost, sounáležitost a úcta. Toto jsou jen příklady mezi ostatními, které jsou pro ragby charakteristické.

3. Povědomí o mentálních schopnostech

Díky účasti a strukturovanému tréninku ragby rozvíjí klíčové mentální schopnosti sebeovládání, soustředění, disciplíny, rozhodování a vedení. Tyto důležité schopnosti překračují všechny aspekty každodenního života.

4. Strava a výživa

Vyvážená strava je klíčem k udržení hladiny energie potřebné k soutěžení a trénování na každé úrovni této hry. Hraje také důležitou roli při zvyšování hladiny energie pro každodenní život, zlepšuje koncentraci a výkon a podporuje zdravý životní styl.