Rugby Ready - World Rugby's preparation resource

Zlepšování fyzické kondice

Analýza potřeb

Hráči ragby potřebují různá množství síly, výkonu, vytrvalosti, rychlosti a hbitosti. Existuje jen málo týmových sportů, které vyžadují tak různorodé a komplexní fyzické vlastnosti.

Na způsob tréninku mají také vliv různé požadavky různých herních pozic. Například, předních pět hráčů v mlýnu potřebuje k účinné práci v mlýnu sílu a vytrvalost, zatímco rváček bude v průběhu hry častěji sprintovat a tak potřebuje vyšší úroveň rychlosti a vytrvalosti.

Abyste byli fyzicky připraveni – skutečně „Rugby Ready“ – musíte disponovat základní funkční způsobilostí. Musíte si například vybudovat pevnou obecnou základnu, pokud jde o sílu, stabilitu, mobilitu a výdrž, jako platformu, na které lze budovat vyšší rychlost a výkon.

K provedení přesné a relevantní analýzy potřeb byste měli vyhledat pomoc u registrovaného nebo akreditovaného kondičního trenéra, který kondiční program navrhne a uskuteční. Primární zřetele jsou:

 1. Váš aktuální fyzický stav pomocí standardizovaných fyzických testů a funkčního hodnocení
 2. Historie případných úrazů
 3. Historie tréninků: je potřeba vzít v úvahu tréninkový věk (počet let, po které jste se speciálně připravovali na ragby) a fitness tréninkový věk (počet let, po které jste byli pod dohledem akreditovaného posilovacího a kondičního trenéra)
 4. Specifické potřeby spojené s hrou (herní pozice, pískání zápasu, atd.)

Po stanovení individuálních potřeb na základě těchto kritérií se lze zaměřit na specifické otázky týkající se rehabilitace / předběžné rehabilitace a lze navrhnout a realizovat tréninkový program, který by tyto potřeby uspokojil.

Pravidelné sledování a vyhodnocování vašeho pokroku bude vyžadovat existenci postupů testování. Tím se zajistí, že se program bude neustále měnit a postupovat ke splnění nových cílů.Funkční hodnocení

Funkční hodnocení může být provedeno pomocí jednoduchých cvičení, např. dřep s činkou nad hlavou se základním testem rovnováhy tak, jak je vidět zde.Vysoká úroveň funkční způsobilosti


Nízká úroveň funkční způsobilosti

Funkční hodnocení by mělo být provedeno akreditovaným posilovacím a kondičním trenérem s cílem určit aktuální úroveň mobility a stability. Informace z tohoto testu lze pak použít k návrhu posilovacího tréninkového programu, který by vám pomohl k dosažení plné mobility a dobré stability. Tím připravíte své tělo na práci, zvýšíte pracovní kapacitu a napravíte svalové nerovnováhy.

Typ síly potřebné k ragby představuje specifický druh síly, která musí být často využívána v podmínkách nestability.

Takže se fitness program pro ragby musí zaměřit na rozvoj stability potenciálních lokalit úrazů, např. ramen, kyčle, kolena a kotníku, spíše než aby byl kladen nepřiměřený důraz vzpírání v posilovně.

Funkční hodnocení řeší podrobněji posilovací a kondiční kurzy World Rugby na úrovních 1 a 2. Potřebujete-li více informací, navštivte sandc.worldrugby.orgPlánování kondičního programu

Je nutné zvážit celou řadu proměnných:

 • váš věk
 • váš tréninkový věk
 • vaše dlouhodobé a krátkodobé cíle
 • dostupnost zařízení a zdrojů

Dalším klíčovým aspektem je fáze ragbyové sezóny. Načasování a délka sezóny se po celém světě mění. Bez ohledu na časování vaší sezóny budete muset svůj trénink naplánovat do asi čtyř odlišných fází:

 • Mimo sezónu
 • Před sezónou
 • V sezóně
 • Přechodová fáze

Tento proces se nazývá periodizace.


FázeMimo sezónuPřed sezónouV sezóněPřechodová fáze
AktivitaVšeobecná přípravaZvláštní přípravaUdržováníZotavení / aktivní odpočinek
Jižní polokouleListopad-ledenÚnor-březenDuben-červenecSrpen-říjen
Severní polokouleKvěten-červenČervenec-srpenZáří-dubenKvěten

Uvedené měsíce jsou orientační a mohou se lišit podle svazu a úrovně hry.


Při navrhování týdenního plánu je důležitým aspektem pravidlo 48 hodin. Nedávný výzkum v ragby* ukázal, že i po 48 hodinách po intenzivní hře můžete být stále unavení. Váš plán by měl tuto skutečnost odrážet, takže 48 hodin po hře by měl být vysoce intenzívní trénink vypuštěn. Vzorový týdenní plán je uveden zde.

DenAktivita
0Zápas
1Zotavení
2Posilovací a kondiční trénink, nebo možnost zotavení
3Trénink ragby s vysokou intenzitou
4Posilovací a kondiční trénink
5Trénink ragby se střední až nízkou intenzitou
6Odpočinek
7Zápas

* Zdroj: Evaluation of muscle damage after a Rugby match with special reference to tackle plays. Takarada Y. Br J Sports Med. 37. 416-419. 2003.

Toto je jen jeden z mnoha možných plánů a je určen pouze k ilustraci toho, jak lze do tréninkového týdne pravidlo 48 hodin integrovat.