I accept cookies from this site

We use cookies to help make this website better. To find out more about the cookies we use, please read our Cookies Policy. If you continue without changing your cookie settings, you consent to this use, but if you want, you can find information in our Cookies Policy about how to remove cookies by changing your settings.

Výstroj, prostředí a nouzový plán

Nouzový plán

Nezbytným krokem k tomu stát se Rugby Ready je plánování pro případy nouze. To znamená mít k dispozici správné lékařské vybavení a zajistit přítomnost vhodně vyškoleného personálu (tj. lékaře, ostatního zdravotnického personálu nebo osoby určené k poskytování první pomoci).

Navštivte prosím playerwelfare.worldrugby.org/firstaidinrugby kde naleznete World Rugby online kurz První pomoci v ragby.

Příklad zdravotnického vybavení

K dispozici by mělo být vybavení, k jehož použití byly osoby určené k poskytování první pomoci vyškoleny.

 • Nosítka – navíc páteřní deska anebo páteřní rám s imobilizéry hlavy a popruhy, pokud byly osoby vyškoleny v jejich používání.
 • Límečky – různé velikosti nebo nastavitelné, pokud byly osoby vyškoleny v jejich používání.
 • Dlahy na končetiny – k dispozici jsou různé typy, ale jednoduché polstrované „krabicové“ dlahy jsou dostačující.
 • Základní lékárnička, která obvykle obsahuje:
  - nůžky (s tupými konci)
  - nesterilní lékařské rukavice (v úvahu připadají latexové, pozor může způsobovat alergie)
  - gázové tampony
  - kompresní obvazy (5 cm, 7,5 cm, 10 cm)
  - sterilní gázové obvazy
  - adhezívní náplasti na kůži (např. Band Aid)
  - elastické adhezívní obvazy (2,5 cm, 5 cm)
  - vazelína
  - zvlhčovací roztok (sterilní oční lázeň)
  - obvazy (např. Melolin)
  - trojúhelníkové obvazy
  - sáček na led a led
  - rychloobvaz s oxidem zinečnatým
  - nouzová fóliová přikrývka
  - plastový sáček pro kontaminované obvazy/rukavice
 • V závislosti na okolnostech může být vhodný automatický nouzový defibrilátor (AED). Toto jsou nákladné předměty a doporučuje se, aby byl personál v jejich používání vyškolen. Zohlednit je třeba předpokládanou frekvenci použití a doby dostupnosti/reakce záchranné služby. Na prvním místě by mělo být zajištění dostatečného počtu proškolených a vybavených osob poskytujících první pomoc.

Všechny tyto položky by měly být umístěny v technické zóně.

Ošetřovna

Měla by být k dispozici ošetřovna Rugby Ready k poskytování první pomoci a ta by měla mít:

 • přístup k nosítkům
 • příjezd pro sanitku
 • obklady stěn a pracovní desky, které lze snadno čistit a které musí splňovat požadavky na zajištění hygieny a prevence infekcí
 • podlahy, s protiskluzovou úpravou, jsou nepropustné a omyvatelné
 • umyvadlo s teplou a studenou tekoucí vodou
 • odpovídající osvětlení a vytápění
 • vyšetřovací lůžko s vodovzdornou ochranou
 • vhodné bezpečné úložiště pro zdravotnické vybavení a materiály k poskytování první pomoci
 • přiměřená zařízení k likvidaci nemocničního odpadu a ostrých předmětů, např. jehel
 • přístup k telefonu
 • knihu záznamů k zaznamenávání událostí, kdy byla poskytována první pomoc
 • jasně viditelná nouzová telefonní čísla

Další podrobnosti k přípravě nouzového plánu jsou k dispozici ke stažení na adrese: rugbyready.worldrugby.org/de/downloadsNastane-li mimořádná událost

Informace o tom, co dělat v případě mimořádné události naleznete v části Řešení úrazů.

Páteřní deska
Defibrilátor
Nafukovací dlahy ke znehybnění zlomeniny
Nouzová taška
Nastavitelná krční ortéza

Vyloučení odpovědnosti

Ragby je fyzický kontaktní sport a jsou s ním spojena rizika související s účastí v ragbyových aktivitách. Zranění se mohou stát a mohou se stát i vám. World Rugby (včetně její provozní jednotky IRFB Services (Ireland) Limited a dalších souvisejících subjektů) nepřijímá žádnou odpovědnost či odpovědnost za nedbalost či jinak ve vztahu ke zranění, ztrátě nebo škodě, které utrpí osoby snažící se replikovat činnosti demonstrované v tomto produktu World Rugby Rugby Ready nebo se podílející na činnostech souvisejících s ragby obecně.