I accept cookies from this site

We use cookies to help make this website better. To find out more about the cookies we use, please read our Cookies Policy. If you continue without changing your cookie settings, you consent to this use, but if you want, you can find information in our Cookies Policy about how to remove cookies by changing your settings.

Výstroj, prostředí a nouzový plán

Předtím, než se začne ragby hrát, existují různé kontroly, které by se měly podstoupit, aby se zjistilo, zdali je veškerá výstroj a prostředí Rugby Ready, tj. připravena na ragby. Je také důležité vypracovat nouzový plán, který zajistí, že v případě incidentu budou všichni zúčastnění znát své role a povinnosti, a incident pak bude účinně řešen.

Osobní výstroj hráčů

Hráči si mohou pomoci a potenciálně zabránit úrazům jich samotných i ostatních hráčů tím, že zajistí použití odpovídající výstroje.

Chrániče zubů

Důrazně se doporučuje, aby všichni hráči při trénincích a zápasech používali na míru vyrobené chrániče zubů. Dobrý chránič zubů chrání zuby a okolní měkké tkáně a může částečně zabránit zlomení čelisti. Od roku 1997, kdy se chránič zubů stal na Novém Zélandu povinnou výbavou, došlo ke snížení počtu zubních úrazů souvisejících s ragby o 47 %. Nejlepší ochranu obecně poskytují chrániče zubů vyrobené pomocí odlitku zubů.

U chráničů zubů existují dva důležité aspekty – způsob jak sedí, tj. že snadno drží a správně rozkládá síly, a jeho schopnost absorbovat energii (materiál a tloušťka).

Obuv

Obuv hráčů by měla být v dobrém stavu a odpovídat hracímu povrchu. Špunty / kolíky by měly odpovídat podmínkám a musí být v souladu se Specifikacemi World Rugby (Nařízení 12), tj. nesmějí být delší než 21 mm, a nesmí mít žádné otřepy ani ostré hrany.

Chrániče hlavy

Správně nasazená pokrývka hlavy může pomoci zabránit poranění měkkých tkání na hlavě a uších. Neexistuje žádný důkaz toho, že pokrývka hlavy ochrání před otřesem mozku. Pokrývka hlavy musí být v souladu s normami World Rugby.

Chrániče hlavy se nedoporučují u všech hráčů, protože existují důkazy, že mohou podněcovat riskantní chování. Mnohem důležitější, jak zabránit zranění hlavy je zajistit, aby hráči dobře ovládali techniku skládání a jiné kontaktní fáze.

Výstroj s vycpávkami

Výzkumy ukazují, že výstroj s vycpávkami může pomoci snížit počet drobných poranění, např. pohmožděnin, oděrek a škrábanců. Nechrání proti závažným zraněním a neměla by být používána jako prostředek umožňující zraněným hráčům se vracet do hry ještě před úplným zotavením. U všech zápasů musí vycpávky splňovat pravidla ragby a předpisy World Rugby a musí být schváleny. Veškeré oděvy schválené World Rugby ponesou níže uvedené logo.Bezpečnostní kontrola před zápasem prováděná rozhodčími odhalí potenciálně nebezpečné části, například prstýnky nebo prvky oděvů, které nejsou v souladu se specifikacemi World Rugby.


Více informací o ustanoveních týkajících se oděvu hráčů naleznete v Nařízení World Rugby č. 12 na adrese playerwelfare.worldrugby.org/reg12